ultime

REGOLAMENTI

REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI ANNO 2019

Regolamento Entrate comunali .pdf

Regolamento IMU .pdf

Regolamento TARI .pdf

Regolamento sanzioni .pdf

Regolamento strumenti deflattivi .pdf